O nama
Hipokratova zakletva Štampaj E-pošta

U času kada stupam među članove ljekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema učiteljima sačuvaću dužno poštovanje. Svoje zvanje vršiću savjesno i dostojanstveno. Najvažnija briga će mi biti zdravlje moga pacijenta. Poštovaću tajne onoga ko mi se povjeri. Održaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije ljekarskog poziva.

Moje kolege biće mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene djelovati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Potpuno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Ni pod pretnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotn
o zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.

Detaljnije...
 
Definicija Štampaj E-pošta

DEFINICIJE I KOMPETENCIJE PORODIČNE MEDICINE/OPŠTE PRAKSE ZA EVROPU

Porodična medicina:

          - Je klinička specijalizacija i odvojena akademska/naučna disciplina

          - Je mjesto prvog kontakta sa sistemom zdravstvene zaštite

          - Pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice, bez obzira na tip problema, starosnu dob, pol

Detaljnije...
 
Ciljevi Štampaj E-pošta

Ciljevi Udruženja su: 

-zastupanje profesionalnih interesa svih ljekara porodične medicine;

-unaređenje i razvoj primarne zdravstvene zaštite;

-podsticanje naučno-istraživačkog rada;

-omogućavanje pristupa ljekarima porodične medicine, kao i ostalim članovima Udruzenja, na međunarodnim kongresima porodične medicine;

-uspostavljanje veza sa sličnim udruženjima ljekara porodične medicine koje postoje u našoj zemlji ili van nje.

Detaljnije...
 
Istorijat Štampaj E-pošta

Strateškim planom za reformu i rekonstrukciju od 1997. do 2000.godine, koji je usvojila Skupština Republike Srpske, definisani su pravci promjena u zdravstvenom sistemu. Težište promjena je stavljeno na primarnu zdravstvenu zaštitu i uvođenje modela porodične medicine.
 
Zbog toga je kreiran program specijalizacije porodične medicine  1999 godine, a u  novembru te iste godine  po novom programu započelo je svoju edukaciju 24 polaznika.

Detaljnije...
 
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS