U ponedeljak 31.07.23 održan radni sastanak predsjednika Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, prim dr sci Draška Kuprešaka sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji je predvodio zamjenik direktora Fonda g. Aleksandr Sekulić.

Razmatrane su sve značajne teme za unapređenje rada doktora porodične medicine u cilju administrativnog rasterećenja i unapređenju efikasnosti rada.
Postignuta saglasnost za potrebom da se izvrši ubrzana izmjena određenih pravilnika i procedura i smjernica u radu kakao bi se unaprijedio ambijent i olakšao rad porodične medicine i zdravstvenog sistema u cjelini .
U prilogu zvanični dopis upućen predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a nakon realizovanog sastanka u ponedeljak sa konkretnim prijedlogom mjera Udruženja (usaglašen tekst sa svim članovima predsedništva ) u cilju bržeg rješavanja određene problematike koja opterećava funkcionisanje sector porodične medicine.