HITNO RJEŠAVATI NAGOMILANE PROBLEME
 

U subotu 29.02.20 u Banja Luci održana godišnja Skupština udruženja na kojoj su razmatrani i usvojeni izvještaji za 2019 godinu kao i plan rada za 2020 godinu.

Zbog aktuelnosti i težine problematije doneseni zaključ
ci da :

Da treba po hitnom postupku zakazati sastanak sa resornim Ministrom na kome bi bio pridsutan i direktor FZO RS i razmotriti sistemske probleme od pozicije porodične medicine u PZZ, razmotriti mogućnost uvođenja minimalnog paketa, razmotriti hitno mijenjanje koncepta ugovaranja po modelu morbiditeta pa do tema kao što su analiza liste lijekova, broja registrovanih pacijenata za TPM i naravno pitanja sadržaja kontrola FZO RS na terenu i adekvatnosti, odnosno nesrazmjera između identifikovanih propusta i visine kazni.

Takođe na sastanku je usvojen plan KME i dogovoreno da svjetski dan Doktora porodične medicine bude održan u Zvorniki 15.05.20 kao i definisan slogan XV Dana Porodične medicine RS-a koja će se održati u Trebinju u drugom dijelu oktobra sa radnim naslovom Smanji distancu- Uhvati ritam i Tvoje srce je naša briga.
Takođe podjeljene su zahvalnice pojedincima koji su u proteklom periodu dali lični doprinos u radu Udruženja kao i u razvoju koncepta porodične medicine.