Predsjednik Udruženja prim dr sc Draško Kuprešak u ime udruženja iz RS-a uputio dopis predsjedniku Wonce gdje ga je informisao o naporima porodične medicine Republike Srpske u borbi protiv pandemije koronavirusom te predložio da se svojim ličnim autoritetom založi da stručni dio Wonce da smjernice u izradi digitalnih kovid pasoša i da se dozvili putovanje iz zemalja koje su primile druge vrste vakcina koje su bile dostupne na tržištu u zemlje EU.Na taj način bi bile sačuvane i evropske vrijednosti koje se proklamuju

Dopis predsjedniku Wonce