U cilju boljeg informisanja i blagovremenog prijavljivanja u svojim ustanovama za programe specijalizacije i sub specijalizacije su dokumenti koji uređuju ovu oblast.

U prilogu dokumenti kojim je regulisan način odlaska na specijalizaciju,program specijalizacije,program subspecijalizacija-dijabetologija,javno zdravlje i Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti(stranice 509-545 specijalizacija;dijabetologija 911-917,javno zdravlje 917-933,prevencija masovnih nezaraznih bolesti 939-944


Zakon o zdravstvenoj zaštiiti čan 89 i 90 kao i izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti.

- Programi specijalizacija i subspecijalizacijaza specijalnosti u medicini

- Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o planu i programu specijalizacija i supspecijalizacija

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa unesenim izmjenama zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti