“IZAZOVI ZA BUDUĆNOST"

U Tesliću u hotelu Kardial 30.09.-01.10.16 u organizaciji Udruženja doktora porodične medicine RS-a odražani «XI Dane porodične medicine Republike Srpske « sa međunarodnim učešćem pod nazivom « Izazovi za budućnost». Cilj konferencije je bio usvajanje novih znanja i vještine za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite koja se pruža u timovima porodične medicine. 

Opširnije...

Povodom obilježavanja Svjetskog dana doktora porodične medicine na Medicinskom fakultetu u Foči, katedra za porodičnu medicine sa prof. dr Majom Račić na čelu je 18.5.2016. god. upriličila akademski skup pod nazivom „Porodična medicina danas“.

Na skupu su govorili domaći i strani stručnjaci, specijalisti porodične medicine koji se dugo bave ovom praksom, a većina ih istovremeno i predaje na fakultetima. Njihova gledišta o stanju porodične medicine kod nas, o radu u praksi, te poređenja naše sa drugim zemaljama, kao i zaključci i preporuke za dalje djelanje, za prisutne specijaliste i specijalizante porodične medicine bili su i te kako zanimljivi.

Opširnije...

Udruženje doktora porodične medicine RS
Povodom prvog obilježavanja
Svjetskog dana porodične medicine 19.maja

Udruženje kao punopravna član svjetske asocijacije doktora porodične medicine „Wonca“ kao i u drugim zemljama svijeta (njih oko 140) organizuje obilježavanje ovog dana i to putem stručnog simpozijuma pod geslom „Misli na svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice“
Program predavanja se realizuje u Sali Andrić Grada, 19. Maja 2016. sa početkom u 17:00 časova. Na simpozijumu učešće će uzeti i gosti iz Queens Univerzitera iz Kingstona-Kanada, nacionalni koordinator za borbu protiv pušenja kao i drugi eminentni predavači.

Opširnije...