Colors: Cyan Color

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa unesenim izmjenama zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti
- Pravilnik o sprovođenju kontinuirane edukacije
- Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske
- Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2015. godine
- Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.09.2013.

- Ekonomska politika Republike Srpske za 2015. godine
- Kalendar obavezne imunizacije
- Pravilnik o načinu registracije osiguranih lica u postupku izbora doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite
- Pravilnik o osnovima standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
- Pravilnik o uslovima i postupku dodjele naziva primarijus
- Pravo na izbor doktora
- Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
- Zakon o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite
- Pravilnik o referalnom sistemu u zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o zdravstvenom osiguranju
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 01.10.2001.
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 23.06.2003.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 31.10.2001.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 31.12.2001.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 16.09.2002
 -Vodič kroz akreditaciju
 -Izvještaj sa jesenjeg zasjedanja Vijeća EURACT-a održanog od 08. do 12. oktobra 2008. u Larnaki

Časopis "Wonca News" broj 3

 Izašao je novi broj časopisa "Wonca News" za april 2020. godine. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

-  "Wonca News"  -  januar, 2020.  (1.10 MB) 

150420-4.jpg

 
Časopis "KOD" broj 51

 Izašao je novi broj časopisa "KOD" broj 51. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

-  "KOD 51"   (6.10 MB) 

Na stranicama od 7-11 nalazi se tekst vezan za Koronavirus  od prof Miroslava Petkovića.

 
Časopis "Wonca News"

 Izašao je novi broj časopisa "Wonca News" za mart 2020. godine. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

-  "Wonca News"  -  januar, 2020.  (1.60 MB) 

050320-1.jpg

 

-  "Wonca News"  -  mart, 2020.  (1.30 MB)

 050320-2.jpg

 


Wonca kalendar  -  (15.40 MB)

 050320-3.jpg

 
Časopis "Wonca News"

Izašao je novi broj časopisa "Wonca News" za februar 2011. godine. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

 -  "Wonca News" -  februar, 2011.  (1.40 MB)

 

Izašao novi broj časopisa KOD

Izašao je novi broj časopisa "Kod"  . Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

 -  "Kod" -  broj 21, 2010.  (3.75 MB)

 
Novi broj časopisa "Wonca News"

Izašao je februarski broj časopisa "Wonca News". Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

 -  "Wonca News" -  februar, 2010.  (1.64 MB)

 
Novi broj časopisa "Medicina Familiaris Croatica"

Izašao je novi broj časopisa "Medicina Familiaris Croatica" koji izdaje Hrvatska udružba obiteljske medicine( www.huom.org ). Među mnoštvom zanimljivih tekstova izdvojio bih intervju sa predsjednikom evropske WONCE dr Igorom Švabom šefom katedre porodične medicine na Medicinskom fakultetu u Ljubljani i najavu Kongresa obiteljske medicine.

 -  "Medicina Familiaris Croatica" (1.65 MB)

 
Informativni list " L E K A R"- NOVI BROJ
Mnoštvo zanimljivog sadržaja naći ćete u zadnjem broju informativnog lista " LEKAR " koji  izdaje Srpsko lekarsko društvo

Najčitanije