Colors: Cyan Color

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa unesenim izmjenama zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti
- Pravilnik o sprovođenju kontinuirane edukacije
- Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske
- Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2015. godine
- Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.09.2013.

- Ekonomska politika Republike Srpske za 2015. godine
- Kalendar obavezne imunizacije
- Pravilnik o načinu registracije osiguranih lica u postupku izbora doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite
- Pravilnik o osnovima standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
- Pravilnik o uslovima i postupku dodjele naziva primarijus
- Pravo na izbor doktora
- Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
- Zakon o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite
- Pravilnik o referalnom sistemu u zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o zdravstvenom osiguranju
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 01.10.2001.
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 23.06.2003.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 31.10.2001.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 31.12.2001.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 16.09.2002
 -Vodič kroz akreditaciju
 -Izvještaj sa jesenjeg zasjedanja Vijeća EURACT-a održanog od 08. do 12. oktobra 2008. u Larnaki

Časopis "Wonca News" broj 3

 Izašao je novi broj časopisa "Wonca News" za april 2020. godine. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

-  "Wonca News"  -  januar, 2020.  (1.10 MB) 

150420-4.jpg

 
Časopis "KOD" broj 51

 Izašao je novi broj časopisa "KOD" broj 51. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

-  "KOD 51"   (6.10 MB) 

Na stranicama od 7-11 nalazi se tekst vezan za Koronavirus  od prof Miroslava Petkovića.

 
Časopis "Wonca News"

 Izašao je novi broj časopisa "Wonca News" za mart 2020. godine. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

-  "Wonca News"  -  januar, 2020.  (1.60 MB) 

050320-1.jpg

 

-  "Wonca News"  -  mart, 2020.  (1.30 MB)

 050320-2.jpg

 


Wonca kalendar  -  (15.40 MB)

 050320-3.jpg

 
Časopis "Wonca News"

Izašao je novi broj časopisa "Wonca News" za februar 2011. godine. Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

 -  "Wonca News" -  februar, 2011.  (1.40 MB)

 

Izašao novi broj časopisa KOD

Izašao je novi broj časopisa "Kod"  . Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

 -  "Kod" -  broj 21, 2010.  (3.75 MB)

 
Novi broj časopisa "Wonca News"

Izašao je februarski broj časopisa "Wonca News". Izdanje u pdf formatu možete preuzeti ovde:

 -  "Wonca News" -  februar, 2010.  (1.64 MB)

 
Novi broj časopisa "Medicina Familiaris Croatica"

Izašao je novi broj časopisa "Medicina Familiaris Croatica" koji izdaje Hrvatska udružba obiteljske medicine( www.huom.org ). Među mnoštvom zanimljivih tekstova izdvojio bih intervju sa predsjednikom evropske WONCE dr Igorom Švabom šefom katedre porodične medicine na Medicinskom fakultetu u Ljubljani i najavu Kongresa obiteljske medicine.

 -  "Medicina Familiaris Croatica" (1.65 MB)

 
Informativni list " L E K A R"- NOVI BROJ
Mnoštvo zanimljivog sadržaja naći ćete u zadnjem broju informativnog lista " LEKAR " koji  izdaje Srpsko lekarsko društvo

- Depresivni i anksiozni poremećaji u praksi porodičnog doktora
- Hiperlipoproteinemije
- Neželjeni efekti specifičnog onkološkog liječenja
- Planiranje porodice
- Profilaksa i tretman venskih tromboembolijskih poremećaja kod bolesnika podvrgnutih tretmanu solidnih tumora

- Farmakoterapijski vodič u porodičnoj medicini - TERAPIJA BOLA

- Vodič za odvikavanje od pušenja

- Gojaznost kod djece

 - Fizička aktivnost

- Gojaznost kod odraslih

- Vodič za dislipidemije

- Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem (dijabetes mellitus)

- Oboljenja kardiovaskularnog sistema

      1. Akutni infarkt miokarda
      2. Angina pektoris i bol u grudima
      3. Arterijska hipertenzija
      4. Atrijalna fibrilacija
      5. Hiperlipoproteinemije
      6. Srčana insuficijencija
      7. Praktični vodič za terapiju kroz kardiorenalni kontinuum (32 MB)

- Malokrvnost

       1. Anemije kod odraslih
       2. Sideropenijska anemija kod djece

- Oboljenja urinarnog trakta

      1. Benigna hiperplazija prostate
      2. Hronična bubrežna insuficijencija
      3. Infekcije urinarnog trakta kod djece
      4. Upala urinarnog sistema kod odraslih

- Reumatska oboljenja

     1. Bol u donjem dijelu ledja
     2. Cervikalni sindrom
     3. Reumatoidni artritis

- Oboljenja oka

    1. Crveno oko

- Oboljenja štitne žlijezde

    1. Hipertireoza i hipotireoza

- Infekcije

    1. Herpes zoster
    2. Najčešce osipne bolesti kod djece

-  Oboljenja uha

    1. Akutni otitis media

- Duševni poremećaji

    1. Anksiozni poremećaji
    2. Bipolarni afektivni poremećaj
    3. Depresija i distimija

- Oboljenja gastrointestinalnog trakta

    1. Funkcionalna dispepsija
    2. Gastroezofagealni refluks
    3. Peptički ulkus

- Oboljenja kože

    1. Impetigo
    2. Ulcus crurus

- Oboljenja lokomotornog sistema

    1. Osteoporoza 

- Oboljenja respiratornog sistema

    1. Akutne respiratorne infekcije kod djece
    2. Nespecificne infekcije u pulmologiji
    3. Tonzilofaringitis

Najčitanije