- Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa unesenim izmjenama zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti
- Pravilnik o sprovođenju kontinuirane edukacije
- Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske
- Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2015. godine
- Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.09.2013.

- Ekonomska politika Republike Srpske za 2015. godine
- Kalendar obavezne imunizacije
- Pravilnik o načinu registracije osiguranih lica u postupku izbora doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite
- Pravilnik o osnovima standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
- Pravilnik o uslovima i postupku dodjele naziva primarijus
- Pravo na izbor doktora
- Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
- Zakon o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite
- Pravilnik o referalnom sistemu u zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o zdravstvenom osiguranju
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 01.10.2001.
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 23.06.2003.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 31.10.2001.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 31.12.2001.
 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 16.09.2002
 -Vodič kroz akreditaciju
 -Izvještaj sa jesenjeg zasjedanja Vijeća EURACT-a održanog od 08. do 12. oktobra 2008. u Larnaki