SASTANKU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

kumpjuteri.jpg  INFORMACIJA O SASTANKU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA NA TEMU PRIMJENE SOTVERA U PORODIČNOJ MEDICINI
U prostorijama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a

07.10.14 na poziv pomoćnika ministra zdravlja dr Gordana Jelića, održan sastanak sa predstavnicima Udruženja doktora porodične medicine RS-a na temu problema vezanih za informatizaciju PZZ i primjenu nove verzije softvera. Delegaciju udruženja su činili dr sc.dr med Draško Kuprešak, prim dr Nebojša Putnik i dr Igor Novaković. Na sastanku su iznijete određene sugestije i iskustva ispred Udruženja koje su se pokazale kao značajna u funkcionisanju novog programa. Istakuto je da postoje tehnički problemi koji se ogledaju u usporenosti radnih procesa koji dovode do svakodnevnih zastoja kao i do struktralnih problema u načinu sistematizacije i sigurnosti podataka. Istaknuto je da bi probleme trebalo što prije rješavati. Naglašena je potreba da se informatizacija proširi i na konsulatantske službe i bolnički sektor kako bi reforma bila komplementarna sa sadšnjim procesima na primarnom nivou.

Detaljnije...
 
IN MEMORIAM - "Odlazak doajena opšte medicine"

bozo-balaban.jpgRođen 1943 godine u Kobatovcima. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu a Gimnaziju u Banja Luci. Medicinski fakultet i specijalizaciju opšte medicine završio u Zagrebu. Cijeli 40-godišnji radni vijek proveo u Domu Zdravlja Banja Luka odakle je i penzionisan 2008 godine a gdje je obavljao i funkciju direktora ove ustanove.

U svom bogatom profesionalnom radu pokazao veliku humanost prema pacijentima a nesebičnost u dijeljenju znanja sa svojim kolegama. Kao član incijativnog odbora učestvovao u osnivanju Pravoslavne ambulante «Sveti Luka» a dao je veliki doprinos u radu Crvenog Krsta grada Banja Luke i Republike Srpske. Član udruženja doktora opšte medicine Republike Srpske od samog osnivanja. Bio je primjer skromnosti, poštenja i moralnosti.

Sahrana će biti obavljena u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.

Predsjednik Udruženja
dr sci. dr med. Draško Kuprešak

 
"BRIGA ZA CIJELU PORODICU"

 1_thumb.jpgU Tesliću u hotelu Kardial 10-11.10.14 u organizaciji Udruženja doktora porodične medicine RS-a odražani «IX Dane porodične medicine Republike Srpske « sa međunarodnim učešćem pod nazivom « Briga za cijelu porodicu».

Cilj konferencije je bio usvajanje novih znanja i vještine za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite koja se pruža za cijelu porodicu bez obzira na pol, dob ili zdravstveni problem. Na otvaranju konferencije predsednik udruženja dr.sci Draško Kuprešak je istakao da postoje brojni izazovi za unapređenje ove oblasti i da su očekivanja od članova udruženja velika i da od predstavnika zdravstvenih institucija očekuje konstruktivan dijalog i što brže rješavanja gorućih pitanja kao što su organizacija domova zdravlja sa akcentom na unapređenje efikasnosti i decentralizacije, finansiranja porodične medicine i kontinuirane edukacije koja se pokazala kao nefunkcionalan i drugih tema od vitalnog značaja.

Detaljnije...
 
Formiranje izložbenih štandova
Izložbeni štandovi se formiraju u terminu od 14h do 16 h prema rasporedu organizatora i definisanim pozicijama prema kategoriji sponzorstva.
 
Bodovanje
Skup IX dani porodične medicine izbodovan je od strane Centra za KME sa 5 bodova za slušaoce i sa 9 bodova za predavače.
 
PRAVILNIK O KME

U toku je izrada pravilnika o KME u kome Udruženje doktora porodične medicine RS-a igra aktivnu ulogu.

U prilogu je prijedlog Udruženja kako bi sistem KME-a trebao da funkcioniše.                                                       

 
BAZIČNI KURS IZ DERMATOSKOPIJE

Udruženje za prevenciju malignih tumora kože organizuje bazični kurs iz Dermatoskopije.

U prilogu je program i prvo obavještenje .                                                                                                          

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatno obavještenje:

Molim Vas da obavijestite sve porodične ljekare iz Udruženja da će biti oslobođeni plaćanja kotizacije za Bazični kurs iz dermoskopije koji će se održati 03. 10. 2014. na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.
Naime, još uvijek je u toku izrada novog Pravilnika o medicinskoj edukaciji, tako da nismo u mogućnosti dodijeliti sertifikate o završenom kursu. Kurs će biti bodovan od strane Komore doktora medicine RS.

Dakle, zainteresovane kolege su oslobođene plaćanja kotizacije! Program predavanja se ne mijenja!

Hvala unaprijed!

 
Konferencija IX dani porodične medicine RS

9-dani.jpgDrugo obavještenje,
Poštovani saradnici,
U skladu sa  programom stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju IX dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem   pod nazivom «Briga za cijelu porodicu»  koja će biti održana 10 -11.10.2014. godine u Tesliću hotel Kardial sa temama:
1. Najčešći neurološki problemi u ambulanti porodičnog lljekara (vertigo,glavobolje)
2. Alergije
3. Ruralna porodična medicina
4. Infekcije gornjeg respiratornog trakta kod djece
5. Sve relevantne teme za porodičnu medicinu

Više o ovome možete ovde pročitati.

 
SASTANAK O KME

vladars.jpgU petak 18.07.14  na poziv Ministra zdravlja dr Dragana Bognanića u Ministarstvu  održan radni sasatanak na temu uspostavljanja održivog sistema kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike.
Sastanak je otvorio Ministar dr Dragan Bogdanić sa napomenom da je ovo važna oblast koja obavezuje na kvalitetna rješenja i da je zbog toga ovaj sastanak organizovan  da se ispitaju mogućnosti kako doći do održivog modela KME-a.

Pomoćnik Ministra zdravlja za zdravstvenu zaštitu dr Milan Latinović na otvaranju sastanka je rekao da je zakonom o zdravstvenoj zaštiiti  iz 2009 u članu 94 predviđeno da  se razvije pravilnik o KME  kojim bi bila regulisana ova oblast, odnosno da je njime trebalo definisati kritrijume i nosioce ovog važnog posla. Zbog brojnih otvorenih pitanja, kako pravnih, tako i organizacionih takav pravilnik još nije usvojen mada postoje određene radne verzije. Zbog toga cilj ovog  sastanka je da se čuje glas aktera u ovom procesu  na bazi kojih bi se tragalo za najboljim rješenjem.

Detaljnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 20 of 182
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS