Program Štampaj E-pošta
Plan i program specijalizacijskog staža iz porodične medicine za doktora medicine sadrži:

1. Plan specijalizacije

          Plan specijalizacijskog staža porodične medicine za doktore medicine sadrži:

  1. edukaciju porodične medicine
 2. interne medicine
 3. ginekologije i akušerstva
 4. pedijatrije
 5. urgentne medicine
 6. hirurške discipline
 7. neurologije
 8. psihijatrije
 9. javno zdravstvo
10. po izboru
18 mjeseci
 5 mjeseci
 2 mjeseca
 2 mjeseca
 2 mjeseca
 2 mjeseca
 1 mjesec
 1 mjesec
 1 mjesec
 2 mjeseca

2. Program specijalizacije

          Specijalizantski staž porodične medicine za doktore porodične medicine traje 36 mjeseci i sastoji se od:

          A) teoretskog dela specijalizantskog staža koji iznosi 1296 časova i

          B) praktičnog dela specijalizantskog staža koji iznosi 5256 časova

 

Nastavni predmet

Teoretski časova

Praktični časova

Ukupno časova

1. Edukacija porodične medicine
2. Internističke discipline
3. Ginekologija i akušerstvo
4. Pedijatrija
5. Urgentna medicina
6. Hirurške discipline
7. Neurologija
8. Psihijatrija
9. Javno zdravstvo
10. Po izboru

      Ukupno časovi programa

648
144
72
72
72
72
36
36
72
72

1296

2628
584
292
292
292
292
146
146
292
292

5256

3276
728
364
364
364
364
182
182
364
364

6552

 
< Prethodno   Sledeće >
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS