Colors: Cyan Color

- Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa
- Depresivni i anksiozni poremećaji u praksi porodičnog doktora
- Hiperlipoproteinemije
- Neželjeni efekti specifičnog onkološkog liječenja
- Planiranje porodice
- Profilaksa i tretman venskih tromboembolijskih poremećaja kod bolesnika podvrgnutih tretmanu solidnih tumora

- Farmakoterapijski vodič u porodičnoj medicini - TERAPIJA BOLA

- Vodič za odvikavanje od pušenja

- Gojaznost kod djece

 - Fizička aktivnost

- Gojaznost kod odraslih

- Vodič za dislipidemije

- Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem (dijabetes mellitus)

- Oboljenja kardiovaskularnog sistema

      1. Akutni infarkt miokarda
      2. Angina pektoris i bol u grudima
      3. Arterijska hipertenzija
      4. Atrijalna fibrilacija
      5. Hiperlipoproteinemije
      6. Srčana insuficijencija
      7. Praktični vodič za terapiju kroz kardiorenalni kontinuum (32 MB)

- Malokrvnost

       1. Anemije kod odraslih
       2. Sideropenijska anemija kod djece

- Oboljenja urinarnog trakta

      1. Benigna hiperplazija prostate
      2. Hronična bubrežna insuficijencija
      3. Infekcije urinarnog trakta kod djece
      4. Upala urinarnog sistema kod odraslih

- Reumatska oboljenja

     1. Bol u donjem dijelu ledja
     2. Cervikalni sindrom
     3. Reumatoidni artritis

- Oboljenja oka

    1. Crveno oko

- Oboljenja štitne žlijezde

    1. Hipertireoza i hipotireoza

- Infekcije

    1. Herpes zoster
    2. Najčešce osipne bolesti kod djece

-  Oboljenja uha

    1. Akutni otitis media

- Duševni poremećaji

    1. Anksiozni poremećaji
    2. Bipolarni afektivni poremećaj
    3. Depresija i distimija

- Oboljenja gastrointestinalnog trakta

    1. Funkcionalna dispepsija
    2. Gastroezofagealni refluks
    3. Peptički ulkus

- Oboljenja kože

    1. Impetigo
    2. Ulcus crurus

- Oboljenja lokomotornog sistema

    1. Osteoporoza 

- Oboljenja respiratornog sistema

    1. Akutne respiratorne infekcije kod djece
    2. Nespecificne infekcije u pulmologiji
    3. Tonzilofaringitis