U Hotu Bosna 6.marta regionalna kancelarija Svjetske zdravstvene zaštite održala je Konferenciju na temu koliko je zdravstvena zaštita finansijski dostupna. Panel su vodili eksperti SZO g Ervin Cooreman i Tomas Evetovitis . Učečće su uzeli i predstavnici ministarstava zdravlja Republike Srpske i Federacije i odjela Distrika Brčko. Na poziv regionalne kancemarije konferenciji je prisustvovao i predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske prim dr sci Draško Kuprešak. Prezentovani su rezultati studije čiji finalni izvještaj se očekuje krajem 2023. godine

060323 2

060323 3

060323 4

Štandovi kompanijski sponzora konferencije će se formirati u periodu od 14 časova i odnosi se na sve sponzore bez obzira na na kategoriju .
Stolovi će obezbjediti hotel Kardial mada kompanije mogu obezbjediti i vlastite izložbene prostore u veličini iz paketa.

Raspored pozicija:

1..Zlatni sponzori:Hemofarm i Beringer :pozicija 1 i pozicija 2 –na ulazu u salu Dunav
3.Srebrni sponzori:Berlinchemie :pozicija 3 ispred sale Vip
4.Bronzani sponzori:Galenika,Krka,Bosnalijek,Promed,Metdronic,Amicus :pozicija 4-9-po izboru u Sali Sava ili u prostoru ispred VIP salona i drugih pozicija

 

OSTALI SPONZORI U KATEGORIJI ŠTANDOVA

SALA Sva-po jedan hotelski sto dimenzija 2x1 m

1.Alovogen
2.Medicom
3.Zaklada za rijetke bolesti
4.Krka
5.Vienapharm
6.Abdi Ibrahim ilac
7.Lauchmann
8.Alkaloid
9.Medis
10.Inpaharm
11.Evropalijek i Elpharma
12.Framakologist
13.M.Zotović
14.Alivia
15.Oktal pharma

NAPOMENA:

Molimo Vas da na svaki sto stavite napisane nazive na A4 PAPIRU-ODŠTAMPANO za farmaceutske kuce po ovom rasporedu da mogu znati svoju lokaciju

Registracijski sto na ulazu u hotel Kardijal

Sve kompanije koje imaju simpozijume imaće na Led ekranu sa lijeve strane istaknut logo tokom svojih sponzorisanih edukacija
Kompanije su odgovorne za pravovremeno obavještavanje i animiranje učesnika za sponzorisane simpozijume

13.04 2022 u Banja Luci predsjednici Udruženja doktora porodične medicine RS prim dr sc Draško Kuprešak i predsjednik Udruženja Onkologa RS doc dr Saša Jungic potpisali sporazum o saradnji koji je formalizacija dugogodišnje saradnje i pretpostavlja rad na programima KME-a, izrade smjernica i vodiča za praksu doktora porodične medicine, zajednička istraživanja, učešće na Međunarodnim konferencijama i predstavljanje zajedničkih rezultata i drugih oblasti. Na ovaj način demonstrirano je opredjeljenje za zajednički napor za unapređivanje zdravstvenog sistema od baze ka vrhu.

Uvaženi,

Koristimo priliku da s Vama podijelimo informaciju o 3. međunarodnom AAA kongresu koji će se održati od 27-29. maja u Sarajevu, Hotel Hills Ilidža.

Nakon prošlogodišnje uspješne organizacije sa preko 30 predavača i ovogodišnji Kongres okuplja svjetski priznate naučnike i kliničare koji nam donose aktuelna i primjenjiva medicinska znanja. Neki od predavača su profesori Adnan Čustović, Nives Pustišek, Segal Saglani, Neil Pearce, Paul Turner, Ratko Đukanović, Marina Atanacković, Louise Savić, Andy Bush, Mirjana Turkalj i još mnogo internacionalnih predavača.

U prilogu preliminarni program. Pokrovitelj Kongresa je Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje medicinskih nauka, a isti je bodovan.

U prilogu Vam šaljemo zvaničan poziv i preliminarni program Kongresa.

Napomena: Da budete u toku s informacijama o Kongresu, pratite nas na www.aaa-congress.com i putem Facebook stranice https://www.facebook.com/AAA-Congress-105523187625528

Srdačno Vas pozdravljamo i unaprijed se zahvaljujemo na podijeljenoj informaciji o ovom naučnom festivalu na koji smo veoma ponosni.

Poziv ljekarima

Welcome Letter

Program