Poštovane koleginice i kolege,
U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje
Konferenciju «XIX Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešdem « pod nazivom
„Porodična medicina -kreiraj svoju bududnost“ koja de biti održana 11-13.10. 2024 godine hotel Kardial u
Teslidu sa sljededim temama:

Opširnije...

Poštovane koleginice i kolege,


U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja
Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje
Konferenciju “XVIII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem” pod
nazivom „Budi spreman-Odgovori na izazove“ koja će biti održana
06-07.10. 2023 godine u Etno selo Stanišić Bijeljina
sa sljedećim temama:
1. Menadžment tinitusa
2. Bolesti Endokrinog i Urogenitalnog sistema
3. Kliničke vještine i procedure u dermatologiji i radiologiji
4. Uticaj društvenih mreža na zdravlje zdravstvenih profesionalaca
5. Sve relevantne teme

Opširnije...

Udruženje doktora porodične medicine iz Republike Srpske je u Tesliću, u hotelu Kardial, 14.10.22-16.10.22 organizovalo 17 Dane porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem pod radnim nazivom „Koračaj ka zdravlju“.
Cilj dvodnevnog stručnog skupa je bio usvajanje novih znanja i tehnologija u liječenju različitih obolenja od kardiovaskularnih, Dijabetesa do efikasnijeg upravljanja određenim pedijatriskim problemima do zbrinjavanja onkoloških obolenja. Poseban fokus na konferenciji je bio na predstavljanju „rijetkih bolesti“ koji su u porastu u svakodnevnom radu.
Svečano otvaranje skupa je bilo 14.10.22 u 18 i 30 časova u Sali Dunav hotela Kardial.

Opširnije...

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XVII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem « pod nazivom „Koračaj ka zdravlju“ koja će biti održana 14-16.10. 2022 godine u hotelu Kardial Teslić sa sljedećim temama:

1. Menadžment masovnih nezaraznih obolenja sa fokusom na KVB i DM

2. Odabrane teme iz medicine rada
3. Uloga porodičnih doktora u tretmanu onkološkim problema
4. Autoimune bolestu u porodičnoj medicini
5.Sve relevantne teme

Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.

Opširnije...

Podkategorije

 MEDIJSKI POKROVITELJI
medijski
 PRIJATELJI KONFERENCIJE
prijatelji
TEHNIČKA PODRŠKA
mednet
ZLATNI SPONZOR
image003
SREBRNI SPONZOR
image005
BRONZANI SPONZOR
bronzani
SPONZORI
sponzori1
 sponzori2
 sponzori3