Važna napomena!


Krajem 2019. godine novi je korona virus, koji je sada nazvan SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2), prepoznat kao uzrok izbijanja akutne respiratorne bolesti u gradu Wuhan, u Kini. U februaru 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) imenovala novu bolest COVID-19 što predstavlja akronim od korona virusnu bolest 2019. (Corona Virus Disease 2019)

Opširnije...

 

Ovom prilikom Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske pruža punu podršku kolegama na prvoj borbenoj liniji  u ambulantama porodične medicine  u cijeloj Republici Srpskoj i njihovim prvim saradnicama , medicinskim tehničarima, koji već danima i gotovo puni mjesec pružaju zdravstvenu zaštitu u vanrednim uslovima pandemije virusom Korona Covid 19 našim pacijentima izlažući se da i sami budu inficirani .

Opširnije...