IN MEMORIAM

dr ŽELJKA SRDIĆ- ŠOBOT

zeljka srdic sobot 2

Rođena 4.10.1961.godine u Banja Luci.Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Petrovcu.Medicinski fakultet zavšila u Banja Luci 1991 godine. Prvo radno mjesto je bilo u Domu zdravlja Čelinac gdje radila do 1993 godine kada je prešla u Dom zdravlja Banja Luka u pedijatrijsku službu a 1999 godine u službu porodične medicine. Bila je polaznik prve generacije specijalizanata porodične medicine u Republici Srpskoj. U domu zdravlja Banja Luka je ostala do kraja svog životnog vijeka.Udata, majka dvoje djece.
Bila je tiha, mirna, skromna, susretljiva i puna razumijevanja za druge. Omiljena kako kod svojih radnih kolega tak i kod pacijenata.
Draga Željka ostavila si traga u porodičnoj medicini
Neka ti je laka zemlja