IN MEMORIAM

dr SVJETLANA KOVAČEVIĆ

zeljka srdic sobot 2

 Svjetlana Kovačević rođ. Despotović ( 03.05.1969.- 27.06.2022) rođena je u Tuzli gdje je živjela do maja, 1992. godine. U Tuzli je završila osnovnu školu i srednju medicinsku školu. Nakon završetka srednje škole, volontirala je u tuzlanskoj bolnici kao medicinska sestra što je smatrala nekim vidom pripreme za medicinski fakultet. U Tuzli upisuje Medicinski fakultet i uspješno završava prvu godinu kada zbog ratnih dešavanja svoje školovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Njen studentski život je bio pun odricanja kako za nju, tako i za cijelu porodicu. Uvijek smo svi vjerovali u nju, a ona nas nikada nije iznevjerila. Od malena je znala da će biti doktor. Kao mala često je govorila da će ona biti ta koja će izumiti "lijek koji liječi sve bolesti".
Nakon završetka Medicinskog fakulteta dolazi u Bijeljinu gdje stažira i veći dio pripravničkog staža odrađuje u Službi hitne pomoći. Sticajem okolnosti odlazi u Doboj gdje počinje specijalistički studij za doktora porodične medicine. Na završnoj godini specijalizacije odlazi u Banja Luku gdje upoznaje svog supruga.Nakon završetka specijalizacije, započinje svoj profesionalni i porodični put u Banja Luci.
Posvećena pacijentima i saosećajući sa njima težila je usavršavanju razvitka empatije i kod svoje djece. Ona nije bila samo posvećen roditelj i doktor, ona je bila predivna sestra, tetka, kćerka, supruga i prijatelj.