Strateškim planom za reformu i rekonstrukciju od 1997. do 2000.godine, koji je usvojila Skupština Republike Srpske, definisani su pravci promjena u zdravstvenom sistemu. Težište promjena je stavljeno na primarnu zdravstvenu zaštitu i uvođenje modela porodične medicine.
Zbog toga je kreiran program specijalizacije porodične medicine 1999 godine, a u novembru te iste godine po novom programu započelo je svoju edukaciju 24 polaznika.

Takođe, resorno Ministarstvo zdravlja je usvojilo pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine, čime je data mogućnost da se jedan određeni broj ljekara edukuje po standardizovanom programu i da dobije status ljekara porodične medicine, čime se dao novi poticaj u implementiranju promjena u zdravstvenom sistemu.

Tokom maja 2000.godine formirana je asocijacija specijalista i specijalizanata porodične medicine. Ona je imala za cilj da koordinira profesionalne potrebe i interese ljekara porodične medicine u RS.
S obzirom na činjenicu da je utemeljena nova specijalizacija porodične medicine, da je ugašena specijalizacija opšte medicine i da je većina specijalista opšte medicine završila dodatnu edukaciju, rukovodstva udruženja opšte medicine i asocijacije specijalista i specijalizanata porodične medicine su pokrenula incijativu za formiranje zajedničkog udruženja ljekara porodične medicine RS.

Kao rezultat dogovora osnovano je novo zajedničko udruženje, udruženje ljekara porodične medicine RS, a 13.05.2006 održana je konstitutivna skupština. Usvojeni su svi relevantni dokumenti i izabrani organi koji će predstavljati i zastupati udruženje.

Udruženje je registrovano u Osnovnom Sudu u Banja Luci F-1-127/06 dana 21.06.2006.god.

Na sjednici Skupštine održanoj 25.09.2010. godine u Banja Luci izvršen je reizbor rukovodstva.

Predsjednik udruženja je dr Draško Kuprešak

Potpredsjednik udruženja dr Mira Popović

Sekretar udruženja dr Suzana Savić

Zamjenik sekretara dr Anna Ćulafić

Kontakt podaci o svim delegatima i rukovodstvu Udruženja možete naći na linku struktura