Štandovi kompanijski sponzora konferencije će se formirati u periodu od 14 časova i odnosi se na sve sponzore bez obzira na na kategoriju .
Stolovi će obezbjediti hotel Kardial mada kompanije mogu obezbjediti i vlastite izložbene prostore u veličini iz paketa.

Raspored pozicija:

1..Zlatni sponzori:Hemofarm i Beringer :pozicija 1 i pozicija 2 –na ulazu u salu Dunav
3.Srebrni sponzori:Berlinchemie :pozicija 3 ispred sale Vip
4.Bronzani sponzori:Galenika,Krka,Bosnalijek,Promed,Metdronic,Amicus :pozicija 4-9-po izboru u Sali Sava ili u prostoru ispred VIP salona i drugih pozicija

 

OSTALI SPONZORI U KATEGORIJI ŠTANDOVA

SALA Sva-po jedan hotelski sto dimenzija 2x1 m

1.Alovogen
2.Medicom
3.Zaklada za rijetke bolesti
4.Krka
5.Vienapharm
6.Abdi Ibrahim ilac
7.Lauchmann
8.Alkaloid
9.Medis
10.Inpaharm
11.Evropalijek i Elpharma
12.Framakologist
13.M.Zotović
14.Alivia
15.Oktal pharma

NAPOMENA:

Molimo Vas da na svaki sto stavite napisane nazive na A4 PAPIRU-ODŠTAMPANO za farmaceutske kuce po ovom rasporedu da mogu znati svoju lokaciju

Registracijski sto na ulazu u hotel Kardijal

Sve kompanije koje imaju simpozijume imaće na Led ekranu sa lijeve strane istaknut logo tokom svojih sponzorisanih edukacija
Kompanije su odgovorne za pravovremeno obavještavanje i animiranje učesnika za sponzorisane simpozijume