Početkom aprila u Banja Luci potpisan sporazum o saradnji između Udruženja Endokrinologa i Dijabetologa Republike Srpske i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske.
Predsjednica Udruženja Endokrinologa i Dijabetologa,prof dr. Aleksandra Marković tom prilikom je izjavila da je ovo prilika za unapređenje saradnje u različitim segmentima rada na obostranu korist.Takođe da postoji potreba za intenzivnijom razmjenom informacija kao i o nužnosti realizacije zajedničkih projekata.

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske , prim dr sci Draško Kuprešak je izjavio da sporazum daje široke mogućnosti za unapređenje kompetencija doktora porodične medicine u oblasti endokrinologije sa fokusom na dijabetologiju.Iskazao je nadanje da će zajedničkim naporima raditi na prevazilaženju izazova koji su bili kamen spoticanja, od administriranja lijekova do izmjene kurikuluma za subspecijalizaciju za specijaliste porodične medicine iz oblasti dijabetologije.
Najavljen je zajednički rad na ažuriranju kliničkih vodiča iz oblasti endokrinologije i dijabetologije za doktore porodične medicine te rad na projektima kontinuirane edukacije.

190423 1 

190423 2