Publikovana knjiga od uglednih autora na temu primjene UZV dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa fokusom na porodičnu medicinu koja će biti od velike pomoći za unapređenje rada porodičnog ljekara. Jedan od autoraje i Prim dr Zeljka Popovic iz naseg Udruzenja doktora porodicne medicine RS-poduznica Doboj koja je dala ogroman doprinos za afirmacionu primjeni Uzv dijagnostika u praksi.

150623