Radna grupa za izradu nove nomenklature usluga uveliko radi na prilagođavanju novog dokumenta koji će biti osnova za ugovaranje.
Predstavnik Udruženja doktora porodične medicine RS.prim dr Dijana Đerić je napravila nacrtnu verziju za PZZ sa fokusom na porodičnu medicinu.

Dokument se stavlja na javnu raspravu.
Sugestije i prijedloge šaljite predsednicima podružnica.

Ovde mozete preuzeti dokument: dijana-nomenklatura nacrt