„Cilj je da napravimo iskorak u primarnoj zdravstvenoj zaštititi, posebno kada je riječ o prevenciji. Naime, ulaganje u prevenciju znači ulaganje u zdravlje. Takođe, ukoliko se bavimo isključivo liječenjem neke bolesti, a ne prevencijom, to svakako više košta zdravstveni sistem, te je svima u interesu da fokus u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bude na preventivi“, istakao je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić na sastanku sa predstavnicima zdravstvenih ustanova primarnog nivoa.

Ovdje pročitajte više.