Velika podrška dr Aci od kolega iz porodične medicine iz cijele Republike Srpske

Želimo mu da prebrodi ovu životnu krizu.
Ne daj se Aco!
Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske.

Velika podrška dr Aci od kolega iz porodične medicine iz cijele Republike Srpske

Velika podrška dr Aci od kolega iz porodične medicine iz cijele Republike Srpske

Želimo mu da prebrodi ovu životnu krizu.
Ne daj se Aco!
Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske.