Radna grupa imenovana od strane Direktora Fonda zdravstvenog osiguranja krajem 2023. godine napravila nacrtnu verziju Pravilnika.

Po prvi put su predstavnici Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske formalno učestvovali u radu takvih dokumenata na poziv Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske što je znak međusobnog uvažavanja i želje da struka da svoj stav u kreiranju dokumenata koji uređuju ovu oblast
Mole se svi članovi Udruženja da dostave na email svojim predsednicima podružnica komentare na ovaj dokument kao bi on dobio finalnu formu.
Rokovi su veoma zgusnuti te u narenih 3-5 dana taj proces treba završiti

Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad

Vrijeme preporučene dužine spriječenosti za rad

Izjava roditelja-staratelja

Izvještaj o stopi spriječenosti za rad