Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske je započelo ciklus edukacije mladih
doktora.S obzirom da veliki broj mladih doktora trenutno radi u Domovima zdravlja a da su
znanja iz ove oblasti nakon redovnog studija limitirana napor Udruženja je usmjeren da se
ohrabre mladi doktori da krenu ovim putem.

Klikom na ovaj link možete pročitati više.