Ovdje možete preuzeti pdf dokumenta.

Uvođenjem novih zdravstvenih usluga na primarni nivo zdravstvene zaštite, poput ultrazvuka, spirometrije i dermoskopije, učinjen je istorijski iskorak za porodičnu medicinu u Srpskoj, istakli su predstavnici Udruženja doktora porodične medicine i Aktiva direktora domova zdravlja na sastanku sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejanom Kusturićem. Dakle, ove usluge moći će se raditi i u domovima zdravlja na teret Fonda, što do sada nije bio slučaj.

 

130324


Oni su izrazili zadovoljstvo saradnjom sa Fondom i iskoracima koji su učinjeni u zdravstvenom sistemu zahvaljujući sprovedenim zajedničkim aktivnostima. Najbolji primjer za to je dopuna Cjenovnika zdravstvenih usluga FZO RS, kojim je, između ostalog, omogućeno da pomenute usluge mogu pružati i timovi porodične medicine ukoliko raspolažu stručnim kadrom. Naime, Upravni odbor Fonda nedavno je usvojio dopune Cjenovnika zdravstvenih usluga koje su rezultat saradnje za zdravstvenim ustanovama i uvažavanja njihovih prijedloga, a čija će primjena početi osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku. ''I na ovom primjeru Fond je pokazao da uvažava mišljenje struke jer je većina naših sugestija po pitanju Cjenovnika uvažena'', rekao je Draško Kuprešak, predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske i član Aktiva direktora. On je, takođe, istakao da su po prvi put doktori iz zdravstvenih ustanova bili članovi jedne radne grupe za izradu pravilnika, što je trenutno slučaj sa pravilnikom o bolovanjima. ''To je veoma važno za unapređenje našeg partnerskog odnosa ali i kako bi u konačnici došli zajednički do najboljeg mogućeg rješenja za pacijente, ali i za zdravstvene ustanove i za Fond'', dodao je Kuprešak. Direktor Fonda Dejan Kusturić je istakao da se u Fondu zdravstvenog osiguranja hrabro upuštamo da uređujemo određene segmente zdravstvenog sistema. ''Prostor i osnovu za to smo stvorili zahvaljujući brojnim aktivnostima i unapređenjima koje smo postigli u sistemu zdravstvenog osiguranja proteklih godina. Na ovom se nećemo zaustaviti i ubuduće ćemo staviti fokus na sve naše akte, kako bi za pacijente obezbijedili što kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu, koju će ostvarivati na najlakši mogući način'', rekao je Kusturić, dodajući da će se nastaviti praksa Fonda da se u donošenju svih važnijih akata konsultuju i zdravstveni radnici.

Na sastanku je razgovarano i o drugim aktuelnim temama, poput ugovora za ovu godinu, Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, te omogućavanju primjene odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti po kojoj se u ustanovu višeg nivoa zdravstvene zaštite može umjesto pacijenta uputiti njegov laboratorijski uzorak i dr. Inače, praksa Fonda je da se u kontinuitetu održavaju radni sastanci sa predstavnicima zdravstvenih ustanova jer je adekvatna međusobna komunikacija i razmjena mišljenja osnov za efikasno prevazilaženje svih izazova u zdravstvenom sistemu.