U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske 15-16.04.24 u Banja Luci održava se Konferencija o jačanju edukacije zdravstvenih profesija u kontekstu projekta “Podrške EU reformi zdravstvenog sektora” i reformi zdravstvenih sistema čiji rad je u osnovi zasnovan na PZZ, odnosno porodičnoj medicini.


Tokom Konferencije sagledaće se izazovi u osnovnim problemima kao što su ljudski resursi jer je označeno da nedostatak ljudskih resursa je ključni problem funkcionalnosti i održivosti zdravstvenih sistema.Ta problematika je posebno izražena kod porodične medicine zbog slabog intersovanja mladih doktora za specijalizaciju. Izazov je na koji način učiniti ovu granu aktraktivnijom u kliničkom I finansijskom smislu.
Pezentovan je nacrt izvještaja o ljudskim resursima koji su pripremili eksperti SZO. Nakon prezentacije izvještaja I izlaganaja eksperta SZO o globalnim tendencjama u procesu obrazovanja zdravstvenih kadrova kroz rad u grupama analiziranu su ključni problem u obrazovanju i edukaciji, zapošljavanju i drugim temama.
Udruženje na konferenciji su predstavljali predsjednik prim dr sci Draško Kuprešak ,sekretar Udruženja i član katedre porodične medicine Medicinskog fakulteta Banja Luka, prof dr Suzana Savić i delegat u Skupštini Udruženja, dr Zoran Vasilić.