Poštovani koleginice i kolege,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje jubilarnu Konferenciju «X dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem»  pod nazivom «Zdravlje za sve generacije »  koja će biti održana 02 - 04.10.2015. godine u Tesliću hotel Kardial sa temama:1. Najčešći dermatološki problem-teledermatologija
2. Informatizacija PZZ  izazovi za budućnost
3.  Organizacija, finasiranje i kvalitet u porodičnoj medicini
4. Menadžment masovnih nezaraznih oboljenja
5. Sve relevantne teme za porodičnu medicinu

Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege  koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.
Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedeće:

- Struktura rada - uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
- Broj riječi u tekstu apstrakta : do 250
- Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e-mail adresa.
- Rok : 15.septembar 2015
- Svi radovi  mogu biti prezentovani u formi oralne prezentacije.


Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sledeću adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , a kranji rok za slanje je 15. septembar 2015.god

Organizator će svim predavačima uručiti sertifikat za bodovanje kod nadležne komore.
Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 30.09.15 i to na email:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. . Kompletne prihvaćene prezentacije biće dio materijala objavljenom na CD-u a koji će biti distribuiran učesnicima konferencije. Skup će biti bodovan od strane Komore doktora medicine RS prema važećem pravilniku.
 
Naučni odbor konferencije