Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na dijalog o politikama

„Da li stanovništvo Bosne i Hercegovine može priuštiti zdravstvenu zaštitu? Dijalog o politikama finansijske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj“,

koju zajednički organiziraju zdravstvene vlasti u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH, sa Regionalnom kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu i SZO kancelarijom u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Europske unije i Zajedničkog fonda za ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

 

Pozivno pismo

Provizoran program rada