На основу члана 25. алинеја 7. Законодавни одбор скупштине Удружења, на сједници одржаној 20. фебруара 2010. године, утврдио текст Пословника скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске . 

Број:02/3- 49/10 ПредсједникБања Лука 20. фебруар 2010. године Законодавног одбора, Др Владо Цвијић ПОСЛОВНИК 
СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ЉЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕI - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 


Члан 1. 


Овим пословником уређују се унутрашња организација скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске (у даљем тексту: скупштина Удружења), начин остваривања права и дужности чланова удружења и делегата и друга питања од значаја за рад и остваривање задатака Удружења. 


Члан 2. 

Скупштина Удружења ради на сједницама, а одлучује о питањима из своје надлежности у складу са Статутом и законом по поступку утврђеном овим пословником. 


Члан 3. 


Скупштина је највиши орган Удружења и чине је делегати десет подружница: Бања Лука, Градишка, Добој, Приједор, Бијељина, Зворник, Источно Срајево,Фоча, Требиње, Брчко. 
Скупштину Удружења представља предсједник скупштине. 

Opširnije...

Sponzori

PLATINASTI SPONZOR
 
GENERALNI SPONZOR
 
ZLATNI SPONZOR
image003
boehringer
SREBRNI SPONZOR
image005
 
BRONZANI SPONZOR
bronzani
OSTALI SPONZOTI
ostali1
ostali2
abdi
ostali3
 ostali4
ostali6
PRIJATELJI KONFERENCIJE
prijatelji
 MEDIJSKI POKROVITELJI
medijski