Colors: Purple Color

Udruženje doktora porodične medicine iz Republike Srpske je u Tesliću, u hotelu Kardial, 14.10.22-16.10.22 organizovalo 17 Dane porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem pod radnim nazivom „Koračaj ka zdravlju“.
Cilj dvodnevnog stručnog skupa je bio usvajanje novih znanja i tehnologija u liječenju različitih obolenja od kardiovaskularnih, Dijabetesa do efikasnijeg upravljanja određenim pedijatriskim problemima do zbrinjavanja onkoloških obolenja. Poseban fokus na konferenciji je bio na predstavljanju „rijetkih bolesti“ koji su u porastu u svakodnevnom radu.
Svečano otvaranje skupa je bilo 14.10.22 u 18 i 30 časova u Sali Dunav hotela Kardial.

Poštovane koleginice i kolege,


U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja
Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje
Konferenciju “XVIII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem” pod
nazivom „Budi spreman-Odgovori na izazove“ koja će biti održana
06-07.10. 2023 godine u Etno selo Stanišić Bijeljina
sa sljedećim temama:
1. Menadžment tinitusa
2. Bolesti Endokrinog i Urogenitalnog sistema
3. Kliničke vještine i procedure u dermatologiji i radiologiji
4. Uticaj društvenih mreža na zdravlje zdravstvenih profesionalaca
5. Sve relevantne teme