U Zvorniku je obilježen Svjetski dan doktora porodične medicine U Zvorniku je obilježen Svjetski dan doktora porodične medicine

U Zvorniku je obilježen Svjetski dan doktora porodične medicine