Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je porodična medicina stub primarne zdravstvene zaštite i da se na bazi specijalista porodične medicine, čiji je rad timski, ostavruje pravo na primarnu zdravstvneu zaštitu u domovima zdravlja Republike Srpske. 

Šeranić je u pauzi seminara doktora porodične medicine pod sloganom „Porodični doktor je uvijek tu kad treba“, koji je juče održan u Zvorniku, rekao novinarima da je razgovarano  o problematici vezano za kadar u okviru porodične medicine.

Veoma je važno da medicinski fakulteti Republike Srpske, u Banjačluci i Foči, rašire mrežu svojih edukativnih centara kako bismo imali dostupnije specijalističke centre gdje bi kolege koje specijaliziraju porodičnu medicinu svakako mogle da adekvatno obavljaju  specijaliazciju“, rekao je Šeranić.

 

Prema njegovim riječima, oni su i kroz prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti predvidjeli neka nova rješrenja za primarnu zdravstvenu zaštitu u smislu samih doktora medicine koji završe fakultet, odnosno kako i na koji način da se uključe u redovan proces rada.

S druge strane predvidjeli smo jedno uputstvo vezano za planiranje ljudskih resursa što će u mnogome olakšati menadžmentu zdravstvenih ustanova određeno planiranje, a fakultetima dati mogućnost da unaprijed planiraju obaveze koje će imati po tom osnovu“, rekao je ministar zdravlja.

Šeranić je naglasio da i tu ima nekoliko stavri koje se vežu za novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, svakako, predviđeno je i ukljičivanje Кomore doktora medicine Republike Srpske u određene planske aktivnosti i dodao da će nakon usvajanja zakona biti izazova da se sve to što se tiče ljudskih resursa sprovede u djelo.

On se zahvalio svim kolegama iz porodične medicine, ali i medicinskim sestrama koje rade u prodičnom tumu, koji su svi zajedno podnijeli veliki teret kad je u pitanju imunizacija građana, jer je primarna zdravstvena zaštita bila ta koja je sve činila da se sačuva zdravlje građana u doba pandemije virusa korona.

Primarna zdravstvena zaštita je, svakako, onaj dio procesa u kojem pacijenta, prilikom ulaska u zdravstevni sistem, ili izliječi ili ga upućuju na viši nivo zdravstvene zaštite“, rekao je Šeranić. 

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske Draško Кuprešak istakao je da je ovo udruženje aktivno uključeno u pomaganje odvijanja procesa rada, ali i kao korektiv politici Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srpske, trudeći se da ukaže na određene probleme iz prakse.  

Кuprešak je rekao da stanje nije najoptimalnije, ali da uvije postoje rješenja koja se u hodu mogu riješavati.

 

On je istakao da je potrebno popularizaciju porodične medicine rješavati kroz izmjene programa specijalizacije.

Specijalizacija bi trebalo da se dopuni sa određenim vještinama kako bi mlađi doktori, koji sve više idu u bolnički sektor, jer su kardiologija i hirurgija nešto što je atraktivno, učili određene vještine kao što je ultrazvuk, abdomen, menadžment, dermatoskopija, da to bude interesantno za njih kako bi uz redovan rad mogli da se bave, na neki način, prvatnom praksom, odnosno dopunskim radom“, rekao je Кuprešak. 

Кuprešak je naglasio da u zdravstvenom sistemu Republike Srpske ima 709 timova porodične medicine, od čega je oko 60 odsto specijalista porodične medicine, a 40 odsto specijalista iz drugih medicinskih grana. 

Predsjednik Podružnice ljekara porodične medicine regije Birač, koja je i organizator seminara, Goran Birčaković rekao je da na području regije ukupno ima 54 tima porodične medicine, od kojih sepcijalizaciju iz ove oblasti ima samo 10 doktora u Zvorniku, po dva u Bratuncu i Vlasenici, a jedan u Milićima.

On je dodao da su na seminaru doktora porodične medicine bile obrađene stručne teme koje se odnose na kardiovaskularne bolesti, hiruške bolesti, kao i radiološke i internističke usluge.