U petak u 24.03.2023. god. odražan je simpozijum. Uz podršku Udruženja doktora porodične medicine, predsjednika Udruženja, prim. dr sc. med. Draška Kuprešaka, naših eminentnih  onkologa, psihijatra, dermatovenerologa iz Sarajeva, Zagreba, Goteburga, Banja Luke i Jajca, u Sali za sastanke Komore doktora medicine Republike Srpske, porodični ljekari Domova zdravlja iz: Čelinca, Bijeljine, Brčkog, Pala i Banja Luke, uspješno su završili:" Kurs bazične dermoskopije za doktore porodične medicine", u organizaciji Centra za teledermatologiju iz Banja Luke.

Hvala svim učesnicima!

280323 1

280323 2