Održan je sastanak na kome je razmatrano stanje porodične medicine Republike Srpske, sa fokusom na aktuelna dešavanja oko Izisa, izrade pravilnika o nomenklaturi usluga u Pzz i izrade plana mreža zdravstvenih ustanova. Takođe razmotrene su aktivnosti koje vodi podružnica Zvornik predvođena dr Goranom Bircakovićem oko priprema za obilježavanje Svjetskog dana doktora porodične medicine koji se planira u Zvorniku 19. i 20. maja 2023. godine. Sastanak je održan u novim pristorijama Udruženja, u ulici Meše Selimovića br. 2.

280323 2 1