Udruženje doktora porodične medicine je prepoznalo ozbiljan problem kada su u pitanju ljudski resursi u ovoj oblasti i predložilo niz mjera koje su obuhvatile izmjenu kurikuluma specijalizacije, pokretanje PAT-a,izmjenu programa subspecijalizacija i pokretanje dodatnih edukacionih programa kako bi se sistemski rjješio problem usklađivanja kompetencija sa potrebama struke koji treba da radi u službama porodične medicine.

Pokrenuta je incijativa za formiranje Edukacionih centara kako bi se omogućila bolja dostupnost specijalističkog programa za potencijalne kandidate i cijele Republike Srpske.

Do sada je Dom zdravlja Doboj i Dom zdravlja Zvornik potpisao ugovore o realizaciji specijlaističkih programa sa nadležnim Medicinskim fakultetima(Banja Luka i Foča) kroz model Edukacionih centara koji su formirani u njima.

Ovde mozete preuzeti: Dopis MZSZ -Ministar specijalizacija i PAT

pravilogo