U Hotelu Jelena u Banja Luci održan satank radne grupe za Reformu PZZ sa predstavnicima SZO.

Tema sastanka su bile kokretne mjere na profilsanju Centra za promociju zdravlja i prevenciju bolesti koji je definisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2022 godine.
.Cilj aktivnosti u projektu je da se pomogne definisanje obima usluga koje će centar pružati i ugovarati sa FZO RS.
Takođe razmatarno je i pitanje standardna i nomrativa centra.Razgovarano je o tome koji profil kadra će raditi u centru i koja je namjena i smisao postojanja centra.
Otvorena su druga pitanja značajna za reformu od izrade Strateškog plana za PZZ do drugih tema od vitalnog značaja za razvoj PZZ fokusirana na porodičnu medicinu
Na sastanku Udruženje predstavljao predsjednik prim dr sci Draško Kuprešak.