28.03.24. održana je 3. redovna sjednica Skupštine Udruženja doktora porodične medicine putem Zoom platforme. Učešće je uzelo 21 delegat.

Dnevni red sjednice obuhvatao je izvještaj o radu za 2023. godinu i plan rada za 2024. godinu. Oba dokumenta su jednoglasno usvojena. Pod tačkom razno, Skupština je informisana o aktivnostima na izmjeni cenovnika, izradi pravilnika o bolovanju, problematikama i rešenjima o Izisu, održanoj konferenciji Dekana Medicinskih fakulteta regiona, i informacijama o 19. Danu porodične medicine. Takođe su razmijenjene informacije o planovima SZO o aktivnostima vezanim za standardizaciju rada Centara za promociju i prevenciju, koji bi u narednom periodu trebali dobiti konačnu formu i smisao postojanja, od definisanja profila zdravstvenih radnika, načina ugovaranja i finansiranja do opisa poslova. Naredno zasjedanje planirano je u Zvorniku 17.05.24.