Poštovani saradnici,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XI dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem « pod nazivom «Izazovi za budućnost » koja će biti održana od 30.09.16 do 01.10.16 godine u Tesliću hotel Kardial sa temama:
1. Menadžment rijetkih oboljenja
2. Hronična bubrežna insuficijencija-novine u pristupu
3. Sve relevantne teme za porodičnu medicinu

Nudimo Vam mogućnost učešća na ovom stručnom skupu u sljedećim kategorijama:
1. Generalnog sponzora skupa-jedna kompanija
2. Zlatnog sponzora skupa-dvije kompanije
3. Srebrni sponzor-jedna kompanija
3. Bronzanog sponzora skupa-jedna kompanije
4. Iznajmljivanje izložbenog prostora-15 kompanija

Nudimo Vam mogućnost učešća na ovom stručnom skupu u sljedećim kategorijama:
GENERALNI SPONZOR- 4.000,00 Konvertibilnih maraka (1)
■ izložbeni prostor 16 m2 lokacija br. 1. izložbenog prostora
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali tokom cijelog programa
■ mogućnost komercijalnog predavanja u optimalnim terminima u trajanju od 40 min ili dva puta po 20 min ili organizacija radionice u trajanju od 80 min za fokus grupu 60 učesnika (poželjno je da teme i predavači budu iz porodične medicine)
■ logo sponzora istaknut na internet stranici

■ obraćanje predstavnika kompanije auditoriju na ceremoniji otvaranja
ZLATNI SPONZORI-3000,00 Konvertibilnih maraka(2)
■ izložbeni prostor 12 m2 lokacija br. 2 izložbenog prostora
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali konferencije tokom cijelog programa
■ mogućnost komercijalnog predavanja u u trajanju od 30 min prema redoslijedu organizatora ili organizacija radionice u trajanju od 60 min za fokus grupu 60 učesnika(poželjno je da teme i predavači budu iz porodične medicine)
■ logo sponzora istaknut na internet stranici
SREBRNI SPONZORI-2000,00 Konvertibilnih maraka(2)
■ izložbeni prostor 10 m2 lokacija br. 3. izložbenog prostora
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali konferencije tokom cijelog programa
■ mogućnost komercijalnog predavanja u u trajanju od 20 min prema redoslijedu organizatora ili organizacija radionice 50 min za fokus grupu 40 učesnika (poželjno je da teme i predavači budu iz porodične medicine)
■ logo sponzora istaknut na internet stranici
BRONZANI SPONZORI-1.250,00 Konvertibilnih maraka(1)
■ izložbeni prostor 8 m2 lokacija br. 4. izložbenog prostora
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali konferencije tokom cijelog programa
■ logo sponzora istaknut na internet stranici konferencije

■ organizacija radionice u trajanju od 35 min za fokus grupu 40 učesnika ili predavanja u trajanju od 10 min

MINI SIMPOZIJUM-1000,00 Konvertibilnih maraka(2)
■ U trajanju od 15 min prema rasporedu organizatora

IZLOŽBENI PROSTOR -700,00 Konvertibilnih maraka(15)
■ izložbeni prostor veličine 4 m2 prema rasporedu organizatora

Prednost u dogovaranju aranžmana za kategoriju generalnog, zlatnog , srebrnog i bronzanog sponzora skupa imaju kompanije koje imaju potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa udruženjem za tekuću 2016 godinu. Osnovni kriterijum za pozicioniranje sponzorske kategorije izložbenog prostora će biti vrijeme prijave organizatoru skupa. Kotizacija nije predviđena za učesnike konferencije.
Krajnji rok za prijave u kategoriji generalnog, zlatnog sponzora,srebrnog i bronzanog sponzora skupa je 30.08.16; za ostale sponzorske pakete 30.09.16.Prijem pismenih potvrda za odgovarajuće sponzorske pakete vršiće se putem email adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , faks 051 562 173 ili 051436 060
Predfakture za troškove odrgovarajućih sponzorskih paketa dostavljaće se putem odgovarajućeg faksa a orginalne fakture putem pošte.Odgovorna osoba je dr sci dr Draško Kuprešak
Prospekt za sponzorske pakete i cjenovnik oglašavanja u časopisu, kao i druge relevantne informacije o konferenciji možete preuzeti na internet stranici konferencije www.porodicnamedicina.com.

Preliminarni program možete preuzeti na sajtu za 15 dana.

Predsjednik udruženja
dr sci.dr Draško Kuprešak