Poštovani koleginice i kolege,

Obavještavamo Vas da će se od 30.09.16- do 01.10.16 u Tesliću održati Konferencija " 11. dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem " Izazovi za budućnost» . Teme konferencije su:
1. Menadžment rijetkih oboljenja
2. Hronična bubrežna insuficijencija-novine u pristupu
3. Sve relevantne teme za porodičnu medicinu
Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege  koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.
Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedeće:
- Struktura rada- uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
- Broj riječi u tekstu apstrakta : do 250
- Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e-mail adresa.
-za poster prezentaciju primjenjuje se Woncina upustva za izradu
- Rok : 15.septembar 2016
- Svi radovi  mogu biti prezentovani u formi oralne ili poster prezentacije.
Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sledeću adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   a kranji rok za slanje je 15. septembar 2016.g Apstrakti prihvaćenih radova će biti objavljeni u zborniku radova (elektronska ili štampana verzija) koji će biti sastavni dio radnog materijala konferencije a postere će ocjenjivati nadležna komisija .Poster prezentacije će biti izlagane u posebnoj Sali sa preciznim terminom za evaluaciju.
Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 25.09.16 i to na email:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ..
 
Naučni odbor konferencije