Poštovani koleginice i kolege,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XVI dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem « pod nazivom „Porodična medicina –odgovornost za zdravlje zajednice“

koja će biti održana 15-17.10. 2021 godine u Trebinju Kulturni centar sa teaamama:
1.    Menadžment masovnih nezaraznih obolenja u doba pandemije Covid 19
2.    Teme iz psihijatrije-somatizacioni i anksiozni poremećaji,alkoholozam,nasilje u porodici

3.    Neurološki problemi-glavobolje,demencija,periferne neuropatije,vrtoglavica

4.    Slobodne teme
Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.
Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedeće:


-    Struktura rada- uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
-    Broj riječi u tekstu apstrakta : do 250
-    Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e- mail adresa.

-za poster prezentaciju primjenjuje se Woncina upustva za izradu
-    Rok : 01.septembar 2021
-    Svi radovi  mogu biti prezentovani u formi oralne ili poster prezentacije.

Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sledeću adresu suzana.savić@med.unibl.org (predsjednik naučnog odbora) a kranji rok za slanje je 01. septembar 2021.g

Apstrakti prihvaćenih radova će biti objavljeni u zborniku radova (elektronska ili štampana verzija) koji će biti sastavni dio radnog materijala konferencije a postere će ocjenjivati nadležna komisija .Poster prezentacije će biti izlagane u posebnoj Sali sa preciznim terminom za evaluaciju.
Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 25.09.21 i to na email:
suzana.savić@med.unibl.org

Naučni odbor konferencije

Banjaluka, Ul. Meše Selimovića 2;
Tel 051 320 100
Faks 051 329 102
Račun: 56209900012199-78 NLB Razvojna Banka
JIB:4401698140002


Sponzori

PLATINASTI SPONZOR
 
GENERALNI SPONZOR
 
ZLATNI SPONZOR
image003
boehringer
SREBRNI SPONZOR
image005
 
BRONZANI SPONZOR
bronzani
OSTALI SPONZOTI
ostali1
ostali2
abdi
ostali3
 ostali4
ostali6
PRIJATELJI KONFERENCIJE
prijatelji
 MEDIJSKI POKROVITELJI
medijski
 
 
 
 

Najčitanije