Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na 2 online edukacije koje smo pripremili za Vas na teme:

1. ESC preporuke za liječenje dislipidemija – ezetimib u fokusu
prof. dr.sc. Tamara Kovačević Preradović, Načelnik Klinike za kardiologiju UKC Banja Luka

 

2. Šta smo naučili o COVID-19?
prof. dr Antonija Verhaz i prim. mr sc.med. dr Tatjana Roganović, Klinika za infektivne bolesti, Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, Banja Luka

 Edukacije će biti dostupne u formi video snimka na platformi za učenje koja se nalazi na web stranici FDRS u intervalu od 03.12.-08.12.2020. (do 24h).

Akreditovane su za članove Farmaceutske komore RS i Komore doktora medicine RS .

Link za proces registracije na platformi/otvaranje korisničkog naloga je:

https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php

Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video materijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora. Video materijal treba da se gleda sa vlastitog korisničkog naloga, u protivnom vas platforma neće moći evidentirati. Certifikate će obezbjediti Farmaceutsko Društvo RS.

 

Svako dobro!