Colors: Purple Color

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja, a uzimajući u obzir da su digitalne tehnologije postale svakodnevna realnost zdravstvenih radnika, Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje online edukaciju sa fokusom na dijabetes.

Na osnovu člana 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske, br. 18/99), ministar zdravlja i socijalne zaštite donosi

Najčitanije