U Hotelu Meriot 28.03.24 održan drugi modul za mlade doktore medicine u organizaciji Udruženja doktora poorodične medicine Republike Srpske. Tema drugog modula bila je upravljanje faktorima rizika, odnosno dislipidemijom u kontekstu najnovijih naučnih saznanja i terapijskih mogućnosti. Sesiju vodio predsjednik Udruženja prim dr sci Draško Kuprešak a predavački tim činio prof dr Verica petrović,prim dr Danijel Atijas,dr Radmila Begović Stevandić-supspecijalista porodične medicine. Učestvovalo je oko 35 mladih doktora medicine.

Opširnije...

U zgradi vlade 20.03.2024. Komisija za izradu pravilnika o transportu biološkog i drugih materijala na viši referalni nivo je imala sjednicu na kojoj je razmatran predfinalni prijedlog datog pravilnika.Na sastanku je učestvao i predsjednik Udruženja prim dr sci Draško Kuprešak, kao gost, koji je ukazao na značan pravilnog transporta, važnosti preciziranja operativnih procedura i standardizaciji ovog procesa.

Opširnije...