Udruženje doktora porodične medicine je prepoznalo ozbiljan problem kada su u pitanju ljudski resursi u ovoj oblasti i predložilo niz mjera koje su obuhvatile izmjenu kurikuluma specijalizacije, pokretanje PAT-a,izmjenu programa subspecijalizacija i pokretanje dodatnih edukacionih programa kako bi se sistemski rjješio problem usklađivanja kompetencija sa potrebama struke koji treba da radi u službama porodične medicine.

Opširnije...

Publikovana knjiga od uglednih autora na temu primjene UZV dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa fokusom na porodičnu medicinu koja će biti od velike pomoći za unapređenje rada porodičnog ljekara. Jedan od autoraje i Prim dr Zeljka Popovic iz naseg Udruzenja doktora porodicne medicine RS-poduznica Doboj koja je dala ogroman doprinos za afirmacionu primjeni Uzv dijagnostika u praksi.

Opširnije...