Udruženje doktora porodične medicine je prepoznalo ozbiljan problem kada su u pitanju ljudski resursi u ovoj oblasti i predložilo niz mjera koje su obuhvatile izmjenu kurikuluma specijalizacije, pokretanje PAT-a,izmjenu programa subspecijalizacija i pokretanje dodatnih edukacionih programa kako bi se sistemski rjješio problem usklađivanja kompetencija sa potrebama struke koji treba da radi u službama porodične medicine.

Opširnije...