Na osnovu člana 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske, br. 18/99), ministar zdravlja i socijalne zaštite donosi

PLAN EDUKACIJE IZ PORODIČNE MEDICINE

          A. Teoretski dio:

1) diskusije sa trenerima i demonstratorima                                                 30% časova,

2) rješavanje slučajeva za vrijeme teoretskog dijela i na radnom

mjestu sa demonstratorima                                                                       40%časova,

3) individualno učenje u ambulantama                                                         30% časova.

          B. Praktični dio:

1) dnevni rad ambulante                                                                            60% časova,

2) diskusije i rad sa demonstratorima                                                         35% časova,

3) istraživački rad                                                                                       5% časova.

Na osnovu čl. 23. i 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/99) i člana 109. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/02), ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,

Najčitanije